logo-200

Szamanizm

Szamanizm

Szamanizm jest jedną z najstarszych duchowych i uzdrowicielskich tradycji ludzkości obecnych na całej Ziemi. Jego korzenie sięgają początków ludzkości i leżą u podstaw każdej ze znanych kultur. To nie filozofia czy religia, tylko praktyczne techniki, metody i wierzenia, oparte na umiejętności korzystania z praw Natury i Kosmosu.

Słowo szaman oznacza „tego, który wie”, wywodzi się od rdzenia sa – „wiedzieć” i pochodzi z języka wschodniosyberyjskich Ewenków. Ale szaman, to także „ten, który poszukuje w ciemności”. Szamani to uzdrowiciele, kapłani, wizjonerzy będący w łączności ze światem duchów.

Współczesny szamanizm łączy w sobie pradawną mądrość naszych Przodków i Natury, z najnowszymi odkryciami nowoczesnego świata. Łączy różne tradycje, systemy religijne, psychologię, historię, medycynę, ludowe sposoby leczenia, biologię, a także nową fizykę.

szamanizm

Droga rozwoju

Szamanizm i praktyki szamańskie wykorzystywane w terapii, w zaciszu gabinetu lub w otoczeniu przyrody, pomagają nam wejść w różne wymiary rzeczywistości naszego umysłu i duszy. To nie tylko praca z wizjami, snami, mitami, osobistymi historiami. To także praca z naszym cieniem, z tym co głęboko ukryte i wyparte, a co zawiera w sobie po przetransformowaniu olbrzymią Moc. To także praca z naszą nieświadomością i niewidocznym ciałem energetycznym. Praca z tym co wymaga uzdrowienia, z samotnością, lękiem, smutkiem, zagubioną Duszą…

Szamanizm przywraca nam to co odwieczne, pierwotne i naturalne. Ponieważ współcześnie zatraciliśmy kontakt z naturą, żywiołami i nasza planetą – szamanizm przywraca nam szacunek do Matki Ziemi. Przywraca naszą pierwotną łączność z siłami Natury, z żywiołami: ogniem, wodą, ziemią, powietrzem/ wiatrem. Przypomina, że czas wrócić do naszych korzeni, do natury, lasu, do tego od czego odcięła nas cywilizacja i miasta. 

Szamanizm przywraca nam naszą prawdziwą Wewnętrzną Naturę – często dziką, szaloną, nieobliczalną, oparta na intuicji i szacunku dla wszelkich Istot. Łączy nas z naszą Duszą, Przodkami, energiami. Oswaja nas z przemianami przyrody i naszą własną przemijalnością, oswaja ze śmiercią, która jest tylko etapem przed dalszą wędrówką.
Ale także przywraca radość, kreatywność, zaufania do siebie i swoich decyzji. Uczy, aby zamiast kontrolowania życia, wykorzystywać intuicję, przepływ, zmienność – to co przynosi los i kolejne etapy życia. Uczy wdzięczności do Życia, innych ludzi, planety Ziemi. Szamanizm to także służba dla wspólnoty i natury, całej planety. Dbanie o następne pokolenia. Postrzeganie świata w kontekście „my”, a nie „ja”.

W szamanizmie nie chodzi tylko o odkrywanie i budzenie własnych wewnętrznych Mocy. To raczej osobista droga rozwoju, która staje się drogą całego życia, a każdy dzień życiową podróżą. To droga, która uczy, że każda dusza ma własną mądrość i wie czego potrzebuje.. A szaman pomaga nam rozpoznać ten wewnętrzny głos i osobiste powołanie podczas wędrówki życia, byśmy w końcu mogli stać się tym, kim naprawdę jesteśmy.

Szamanizm to także bezpośrednie przeżycie i doświadczenie. Same słowa i opisy nie wystarczą. Dopiero gdy samemu się to przeżyje, można zrozumieć, co oznacza szamanizm.

„Aby naprawdę móc zrozumieć szamanizm, trzeba wyruszyć z szamanami w podróż do innych światów. Nie da się tego zrobić w fotelu, z książką na kolanach.”

Geseko von Lüpke

„Zawsze zadajesz mi pytania, na które nie potrafię odpowiedzieć – mówi szaman do Castanedy. – Problem z tobą taki, że rozumiesz rzeczy tylko w jeden sposób.”

Carlos Castaneda

Pamięć o Przodkach

Szamanizm to także pamięć o naszych Przodkach, korzeniach, tradycji i kulturze. Szacunek dla przeszłości i tych co żyli przed nami. Korzystanie z pradawnej mądrości, wiedzy i rytuałów naszych przodków. Docenienie rdzennych tradycji plemiennych i kultur, tego co w większości zostało już utracone.

W tradycjach szamańskich wspólna jest wiara w istnienie duchów i świata duchowego, z którego pochodzi wiedza, moc i uzdrowienie. A także przekonanie, że wszystko co istnieje posiada duszę lub ducha. Podstawowym założeniem szamanizmu jest istnienie świata duchów, a szaman (lub szamanka) to osoba, która potrafi wkroczyć w ten świat i współpracować z niewidocznymi mocami. Szamani od wieków zajmują się utrzymywaniem harmonii między światem rzeczywistym a duchowym, między człowiekiem a naturą, uzdrawiają, odczytują przyszłość, pośredniczą w relacjach ludzi z duchami. Są pomostem między światem ziemskim i tym niewidzialnym, pośredniczą pomiędzy światem duchów a codziennym życiem zwykłych ludzi.

Przodkowie

„Tak jak kamień wrzucony do wody, tak każdy człowiek wytwarza w swoim życiu fale i kręgi na wodzie. Pamiętaj, że fale te mogą zakłócić spokój innych Istot. Pamiętaj, że odpowiedzialny jesteś za to, co wkładasz do swego kręgu i o tym, że twój krąg styka się z innymi. Musisz żyć w taki sposób, aby pokój pochodzący z twego kręgu przenikał do innych, z całym swoim błogosławieństwem. Kręgi pochodzące ze złości lub zawiści będą promieniować te uczucia na inne kręgi. Jesteś za to odpowiedzialny. Cokolwiek się dzieje wewnątrz nas – rozchodzi się to na cały świat, przekazując bądź piękno bądź niepokój innym kręgom życia.”

Jamie Sams, „13 pierwotnych Matek Klanowych”

Połączenie z Naturą

Szamanizm to połączenie z naturą i naszą wielowymiarowa rzeczywistością na najgłębszym niewidocznym poziomie. To szacunek do wszystkiego co Istnieje. To świadome i odpowiedzialne życie – w równowadze, szacunku do siebie i otaczającego nas świata. 

Zakłada, że wszechświat składa się z trzech sfer kosmicznych, połączonych ze sobą centralną osią. Występuje trójdzielny podział świata – na świat podziemny, świat środkowy i świat nieba, oraz koncepcja axis mundi/ osi świata i Drzewa Życia. Równie ważna jest też koncepcja czterech kierunków świata i czterech żywiołów.

Umów się na spotkanie
    All right reserved Zofia Rybczak 2022