logo-200

Vedic Art

Vedic Art

Vedic Art jest metodą dla każdego, kto chce spotkać się ze swoją nieograniczonością, wewnętrznym potencjałem i odnaleźć zapomnianą drogę do Źródła. Metoda odkrywa bezgraniczne możliwości każdego człowieka i prowadzi do rozwoju duchowego, którego nową technologią jest praca z otwartym sercem.

Powstała na podstawie wiedzy wedyjskiej sprzed 5 tys. lat, przetransponowana przez Curta Källmana na potrzeby współczesnego świata pełnego ograniczeń. 

Vedic Art – To sztuka przebudzenia i spotkania z sobą samym w intymnej, niczym nieograniczonej ekspresji twórczej i wyrażaniem samego siebie, to dotarcie do własnego wnętrza i przypomnienie sobie kim się jest.

Vedic Art

Sztuka i życie

Fundamentalnym założeniem “Vedic Art” jest przesłanie, ze my wszyscy posiadamy w sobie wyjątkowa moc twórcza i wiedze wewnętrzna jak żyć i kreować już od dnia narodzin.

Malowanie jest tutaj ważnym/istotnym narzędziem, służącym do wydobycia tych wewnętrznych zasobów, tak aby mogły one zostać użyte w świadomy i konkretny sposób w życiu i w sztuce.

Artyści poprzez wszystkie czasy pragnęli wyrażania własnej indywidualności i wewnętrznej prawdy w sztuce. Twórca chce, ponad wszystko, mieć możliwość wyrażenia głębi swego wnętrza. Kiedy tworzymy bez wysiłku, zatracamy poczucie czasu i miejsca. Stajemy się obecni “w tu i w teraz” i z tego miejsca wyrażamy siebie. Jesteśmy w podróży poszukiwania własnego twórczego wyrazu. Chodzi tu -tutaj bardziej o otwarcie – otworzenie kreatywnego „widzenia” – postrzegania, niż o trenowanie sprawności ręki.

W trakcie kursu otrzymujemy narzędzia do eksploracji naszej wewnętrznej kreatywności i również do jej ekspresji. Często możemy obserwować w trakcie malowania, że równolegle z dalszym rozwojem tworzenia naszego obrazu, doświadczamy pogłębiającego się uczucia jedności między nami, a naszą sztuką.Następuje wtedy głębokie osobiste spotkanie pomiędzy twórcą a twórczością.

Zasady “Vedic Art” były często porównywane do mapy lub do kompasu po osobistej, twórczej podróży.

Vedic Art to sztuka przebudzenia i spotkania z sobą samym w intymnej, niczym nieograniczonej ekspresji twórczej i wyrażaniem samego siebie. To dotarcie do własnego wnętrza i przypomnienie sobie kim się jest.

Wolność artystyczna, kreatywny proces, integralność oraz łączność pomiędzy kreatywnym procesem życia i rozwojem osobistym, wszystkie te elementy są esencją metody Vedic Art.

17 zasad Vedic Art

Fundamentalna częścią metody jest „17 zasad Vedic Art” (Siedemnaście Zasad Wedycznych dla sztuki i życia), które odnoszą się do sztuki tworzenia życia codziennego oraz kreacji w sztuce artystycznej.

Nazwy Zasad pochodzą ze znanej tradycji hinduskiej ustnego przekazu filozofii wedycznej. Ich nazwy wywodzą się z niezgłębionej wcześniej i jedynie przekazywanej ustnie starożytnej tradycji/filozofii nauk wedyjskich z Indii.

17 zasad jest sercem metody Vedic Art. Curt poznał nazwy tych zasad w 1974 od hinduskiego nauczyciela Medytacji Transcendentalnej Maharishiego Mahesha Yogi (1918 – 2008).

Nazwy poznane przez C. Källmana były punktem inspirującym do stworzenia metody. Dopiero wydobycie głębokiej wiedzy każdej z zasad i ubranie jej w odpowiedni przekaz teoretyczny, dopracowanie specyficznych ćwiczeń do każdej z nich i stworzenie specyficznej dla Vedic Art pedagogiki, razem ustanowiły esencję tej metody.

obraz Vedic Art

„Vedic Art nie naucza malowania. -Nie!- Vedic Art przypomina jak malować. Vedic Art pamięta jak sztuka może być tworzona. Od samego początku, kiedy poznajemy siedemnaście zasad Vedic Art, zaczynamy odtwarzać sobie również całą historię stworzenia, skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy.

Vedic Art zawiera w sobie mapę nawigacyjną. Użyj kompasu, który znajduje się w Twoim umyśle znajdź drogę do miejsca pokoju w Twoim sercu. Wtedy, kiedy zanurzysz pędzel w świetle, przestrzeni i błogości – namalujesz wieczność. Kiedy wnikniesz w swoje dzieło – w Twoim wewnętrznym dialogu – odnajdziesz szyfr, ujawniający, jak żyć i jak dzieło może otworzyć drzwi do nieba na ziemi.”  Curt Källman

Umów się na warsztaty
    All right reserved Zofia Rybczak 2022