logo-200

Metody pracy

Jak pracuję

Łączę mądrość dawnych kultur z najnowszymi odkryciami i metodami naukowymi tak, aby jak najpełniej dotrzeć do poczucia własnej mocy i sprawczości, połączyć się ze swoją głęboką mądrością, odnaleźć spełnienie i harmonię w życiu.

Wykorzystuję różne nurty pracy z ciałem i ze świadomością ciała, terapię traumy somatic experiencing, szamanizm, ustawienia, pracę z cieniem, archetypy, zen coaching, focusing, porozumienie bez przemocy (NVC), coaching koaktywny, metodę Lowen’a, podejście dociekania Diamond Approach (A.H. Almaas), medytacje i inne.

 

Somatic Experiencing

Somatic Experiencing® (SE) to skuteczna psychofizjologiczna metoda leczenia objawów traumy i łagodzenia chronicznego stresu. Jest ona dziełem życia dra Petera A. Levine’a, które powstało dzięki jego ponad 45-letniemu doświadczeniu klinicznemu oraz licznym multidyscyplinarnym badaniom z zakresu fizjologii, psychologii, etologii, biologii i neurologii. Podejście SE związane jest z uwalnianiem traumatycznego wstrząsu, co stanowi klucz do przekształcenia PTSD, ran emocjonalnych i urazów psychicznych z wczesnego dzieciństwa. W Polsce metoda znana jest dzięki książkom Petera Levine’a m.in. „Obudźcie tygrysa. Leczenie traumy”, a także dzięki działalności popularyzatorskiej osób, które zajmują się terapią w tym nurcie.

Somatic Experiencing® (SE) to krótkoterminowa metoda leczenia traumy, należąca do nurtu obejmującego pracę ze świadomością ciała (body-mind therapy).

ZOBACZ WIĘCEJ

Somatic Experiencing
szamanizm

Szamanizm

Szamanizm jest jedną z najstarszych duchowych i uzdrowicielskich tradycji ludzkości obecnych na całej Ziemi. Jego korzenie sięgają początków ludzkości i leżą u podstaw każdej ze znanych kultur. To nie filozofia czy religia, tylko praktyczne techniki, metody i wierzenia, oparte na umiejętności korzystania z praw Natury i Kosmosu.

Słowo szaman oznacza „tego, który wie”, wywodzi się od rdzenia sa – „wiedzieć” i pochodzi z języka wschodniosyberyjskich Ewenków. Ale szaman, to także „ten, który poszukuje w ciemności”. Szamani to uzdrowiciele, kapłani, wizjonerzy będący w łączności ze światem duchów.

Współczesny szamanizm łączy w sobie pradawną mądrość naszych Przodków i Natury, z najnowszymi odkryciami nowoczesnego świata. Łączy różne tradycje, systemy religijne, psychologię, historię, medycynę, ludowe sposoby leczenia, biologię, a także nową fizykę.

ZOBACZ WIĘCEJ

Embodiment

Embodiment to szerokie pojęcie łączące teorie naukowe z zakresu kognitywistyki, praktyki ruchowe i oddechowe, podejście w coachingu, psychologii i pracy z traumą i nauczaniu. Metody pracy z ciałem, niosące tę filozofie, czasem są określane również jako „somatyczne” (somatic), od „soma” – żywe ciało, ciało odczuwane od środka.

Odzyskując kontakt z ciałem, zaczynamy żyć tu i teraz, otwieramy się na przyjemności i głębie doświadczania życia. Zaczynamy pełniej oddychać i czuć. Zaczynamy mieć dostęp do swojej mocy i granic. Stajemy pełniej na własnych nogach – dosłownie i w przenośni.

Ciało pamięta wszystko, dlatego nasza relacja z nim może być trudna, bo każdy kontakt z ciałem budzi zapisane, nieprzeżyte emocje.

ZOBACZ WIĘCEJ

ucieleśnienie

Zen Coaching

Zen Coaching jest prostym, a zarazem mocnym narzędziem wspierania człowieka w docieraniu do jego prawdziwego potencjału.

W ten sposób możemy przeżywać życie doświadczając wewnętrznego spokoju, siły i radości, w naturalny sposób przyczyniając się do dobrostanu swojego i innych poprzez wchodzenie w kontakt z poziomu obfitości/pełni, a nie strachu i poczucia braku. Umożliwia nam to spełnienie, sukces, życie w poczuciu siły i szczęścia nie tylko w życiu osobistym, ale także w wymiarze społecznym i zawodowym, bez względu na role czy obowiązki, jakie przyjdzie nam pełnić.

Zen Coaching jest również procesem i zbiorem zasad, które określają jak wspierać innych w dotarciu do siebie samych i jak wzrastać jako ludzkie istoty.

ZOBACZ WIĘCEJ

Vedic Art

Vedic Art jest metodą dla każdego, kto chce spotkać się ze swoją nieograniczonością, wewnętrznym potencjałem i odnaleźć zapomnianą drogę do Źródła. Metoda odkrywa bezgraniczne możliwości każdego człowieka i prowadzi do rozwoju duchowego, którego nową technologią jest praca z otwartym sercem.

Powstała na podstawie wiedzy wedyjskiej sprzed 5 tys. lat, przetransponowana przez Curta Källmana na potrzeby współczesnego świata pełnego ograniczeń. 

Vedic Art – To sztuka przebudzenia i spotkania z sobą samym w intymnej, niczym nieograniczonej ekspresji twórczej i wyrażaniem samego siebie, to dotarcie do własnego wnętrza i przypomnienie sobie kim się jest.

ZOBACZ WIĘCEJ

Vedic Art
diamentowe podejście

Diamentowa Droga

Diamentowa Droga/Diamentowe Podejście – Diamond Approach (A. H. Almaas) jest to nauczanie integrujące różnorodne nauki mistyczne, sufizm, buddyzm ze współczesną psychologią głębi. Opisuje się je jako syntezę duchowości z psychologią – przy wykorzystaniu psychologicznych metod i wglądów zyskuje się zrozumienie natury ego w celu duchowego samorozpoznania i integracji.

Według Diamentowego Podejścia rzeczywistość jest widziana jako składająca się z trzech istotnych elementów – Bóg/Bycie/Duch – Dusza/Ja – Świat/Kosmos. Świat jest zewnętrzną manifestacją rzeczywistości – wielością fizycznych form, z jakimi się zapoznajemy.

Bycie jest wewnętrznym źródłem i prawdziwą naturą rzeczywistości.

ZOBACZ WIĘCEJ

Podejście holistyczne

Zrzucanie warunkowań i przekształcenie sposobu myślenia opartego na strachu.
Leczenie traumy i dostęp do Inteligencji Twojego Ciała.
Poszerzanie Twojej świadomości i aktywacja potencjału duszy.

umysł

Umysł (Yang)

 • Zwiększanie świadomości procesów myślowych i systemów przekonań.
 • Przezwyciężanie uwarunkowania i traumatycznych doświadczeń.
 • Przekształcenie sposobu myślenia opartego na strachu w podejście oparte na zaufaniu i miłości.
 • Przebudzenie naszego Wyższego Umysłu.

Ciało (Yin)

 • Wprowadzanie świadomości do ciała emocjonalnego i fizycznego.
 • Uzdrawianie traum zakotwiczonych w ciele.
 • Przekształcanie reakcji skurczu w reakcję rozszerzania.
 • Przebudzenie Inteligencji Ciała poprzez wrażliwość, powolność, delikatność i poszerzanie tolerancji.
dusza

Dusza (Nondualism)

 • Praca z wymiarem Duszy.
 • Przebudzenie unikalnych darów dziedzictwa Twojej Duszy, aktywacja potencjału Duszy.
 • Łączność, intymność i synergia z Duszą Zbiorową.
 • Życie w służbie, celu i oddaniu Wielkiej Miłości.

Przestrzeń indywidualna

Zapraszam w 4 miesięczną indywidualną, głęboką i intensywną przestrzeń pracy ze mną 1:1.

Jest to najbliższy sposób pracy ze mną, gdzie ja towarzyszę Ci oraz wspieram Cię całą moją wiedzą i doświadczeniem.

Podczas naszej wspólnej pracy jestem dla Ciebie dostępna podczas naszych spotkań oraz poza nimi, zgodnie z Twoimi potrzebami.

Razem z całą grupą jesteś w przestrzeni warsztatu „Ukochaj swoje Wewnętrzne Dziecko”. 

Nasze sesje mogą być związane z tematem warsztatu, a także z każdym dowolnym, który na dany moment będzie ważny dla Ciebie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Najnowsze warsztaty

Praca z Wewnętrznym Dzieckiem jest o głębokim pokochaniu siebie. O odzyskaniu poczucia bezpieczeństwa oraz zaufania do siebie, ludzi i świata. Jest o wybaczeniu sobie. Głębokim przeświadczeniu, że jestem wartością osobą. O czułości do siebie i bliskości ze sobą. Odzyskaniu dostępu do radości, spontaniczności, ciekawości świata i odwagi sięgania po swoje marzenia. Pozwoleniu sobie na dawanie i otrzymywanie miłości. 

Praca z Wewnętrznym Dzieckiem jest podstawą i bazą na drodze powrotu do siebie. Jest tą najbardziej owocną  w rozwoju osobistym. Najbardziej karmiącą i zbliżającą nas do samych siebie. Niezbędną na drodze do naszego spełnionego życia
 

ZOBACZ WIĘCEJ

Dyplomy, certyfikaty

All right reserved Zofia Rybczak 2022